• GDPR

 • Sekretesspolicy Ystad IT Support

 • Hur vi hanterar era personuppgifter

  Era uppgifter använder vi för att tillhandahålla er våra tjänster, ge er en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just era behov.

  Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.


 • Kontaktuppgifter

  När ni blir kund hos Ystad IT-Support AB ber vi om era uppgifter som behövs för att kunna fakturera er och kommunicera med er.

 • Tillhandahållande av tjänster

  Vi behandlar personuppgifter för att identifiera er som kund och för att hantera och leverera de tjänster ni har beställt och prenumererar på. Samt dem personuppgifter alt org.nr som krävs för att hantera fakturering och av de tjänster ni nyttjar.

 • Information om dina tjänster

  Vi sparar även data om vilka av våra tjänster ni beställer och använder. Enligt bokföringslagen så måste vi spara vissa uppgifter i sju år.

 • Så här skyddar vi dina personuppgifter

  Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter.

  Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring.

  Vid behandling och kommunikation av känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord så används till exempel SSL/TLS.

   

  Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.

 • Ni bestämmer över era personuppgifter

  Ni bestämmer över era egna personuppgifter. Det vill säga ni avgör vilka uppgifter ni vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ert samtycke när ni så önskar.

  Observera att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till er. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan detta innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster till er.

  När ni accepterat våran offert samtycker ni att vi hanterar era uppgifter i vårat kundregister.

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter när ni inte längre är kund

  Det som bland annat tas bort är dina

  • Hemsidor & Databaser
  • Domännamn och DNS inställningar
  • E-postadresser och meddelande
  • Säkerhetskopior
  •  

  Det som inte plockas bort är

  • Data som krävs enligt bokföringslagen.
 • Hur gör ni.

  För att kontrollera eller be oss plocka bort era uppgifter kontaktar ni oss på info@ystaditsupport.se